วิสัยทัศน์

"ก้าวสู่ผู้ผลิตชิ้นส่วยยานยนต์ เบอร์หนึ่งของเอเชีย

ด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก และส่งมอบตรงเวลา"

ภารกิจ & กลยุทธ์

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
2. สร้างพนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้วยมุมมองระดับสากล

นโยบาย

1.เรื่องคุณภาพต้องมาก่อน
2. ตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นอันดับแรก
ด้วยมุมมองระดับสากล
3.สร้างกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4.ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ ด้วยการปรุบปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
   


Welcome to Inoac Automotive (Thailand) Ltd.

IAT is main manufacturer of INOAC group of automotive parts in Thailand.Be the leading company in technology and manufacturing of plastic injection and extrusion products, plastic blow products, automotive paint and assembly products and automotive foam in fabric headrest and armrest.

We ensure that our product are of highest quality with our strict quality assurance systems. For being "FSS: Full Service Supplier" which based on quality slogan 'UTN'